Kenzel

Detail

28 jún 2016

Dopravná výchova s Kenzlíkom na bicykli

V rámci rozvíjania dopravnej výchovy v materských školách sme Materskej škole v Kežmarku poskytli zábavno edukačné knižky s Kenzlíkom na bicykli, kde sa deti milou a poučnou formou dozvedeli dôležité informácie o bezpečnosti a pravidlách na ceste a zároveň sa zabavili pri plnení rôznych úloh v knižke.